Velkommen til nytt år i Leseskogen!

Mange takk for din påmelding og velkommen inn i Leseskogen!

Leseskogen er et leseprosjekt for elever på 1. og 2. trinn, og hensikten er å bidra til å utvikle leselyst og engasjement for lesing fra første lesestund.

En pakke med materiell til prosjektet ble sendt ut i begynnelsen av denne uken og forventes å ankomme skolen snarest. Pakkene er merket med navn på den som har meldt på skolen og/eller navn på lærer på 6. trinn. Dersom ikke pakken har kommet i løpet av den neste uken, håper jeg at du vil ta kontakt med meg på troels@foreningenles.no.

Brukernavn og passord til nettsiden er sendt i en egen e-post til din epostadresse.

 

Materiellet til Leseskogen inkluderer:

  • Plakat med omriss av Leseskogen som elevene kan fargelegge og henge opp i klassen.
  • Bokmerke til alle elevene
  • Brosjyre til foresatte, med informasjon om aksjonen og tips til høytlesningssituasjonen.

 

Nettsiden

Nettsiden er hjertet i aksjonen, og der finner dere blant annet tips til bøker, mulighet til å anbefale egne bøker og mye materiell til bruk i undervisningen. Under er en inngangsport til noen av aktivitetene dere kan finne. Om det er noe dere synes det er vanskelig å finne eller savner, blir vi glade for tilbakemeldinger.

 

Andre aktiviteter:

I løpet av skoleåret vil det dessuten være mulighet for å delta i en rekke andre leserelaterte tiltak, bl.a. en høytlesingsføljetong i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og Kunst i skolen, aktiviteter som knytter seg til Verdens bokdag, mulighet til å være med og stemme inn dyr i skogen m.m.

Hvis du har spørsmål til prosjektet, er du velkommen til å ta kontakt.


Vi ønsker lykke til og god lesing!

Helfigur_Bubo

 

Med vennlig hilsen,

Troels Posselt

Prosjektleder i Foreningen !les