Diplom Bubos æresdiplom

Bubos æresdiplom

Når klassene har lagt ut et boktips til hvert av dyrene, og samlet alle medaljene, får de automatisk Bubos æresmedalje og et diplom som kan lastes ned og skrives ut. I tillegg blir klassen synlig på denne siden.

Løren skole

Vi takker for de mange boktipsene!

Erdal Barneskole

Vi takker for de mange boktipsene!

Lillemoen skole

Vi takker for de mange boktipsene!

Åkra skole

Vi takker for de mange boktipsene!

Gamleveien skole

Vi takker for de mange boktipsene!