Hva gjør du når barnet ikke vil bli lest for?

Lytt til og anerkjenn barnets behov. – La barnet være med og velge bøker. Ta med barnet på biblioteket og finn bøker sammen. Å få lov til å bestemme hva dere skal lese er motiverende for mange. – Hvis barnet er uinteressert må du gjøre bokvalget selv. Spør bibliotekaren om tips eller få lesetips på […]

Les mer

Liker barnet ditt lange bøker?

Også barn som er sterke lesere eller lyttere trenger støtte. De må få tekster tilpasset sitt nivå. Å utvikle seg som leser og som lytter krever motstand. Hvis barnet ikke møter motstand risikerer det å bli hengende etter senere, i møte med mer avanserte tekster. – Les lengre og mer kompliserte fortsettelsesbøker for barnet, gjerne […]

Les mer

Ti grunner til å lese høyt for barnet

Selv når barnet kan lese selv er det viktig å bli lest høyt for. Gjennom høytlesing møter barnet mer kompleks litteratur enn det kan på egen hånd. Dette vil komme barnet til gode på mange områder. Det er fint at begge foreldre/foresatte er rollemodeller. 1. Høytlesing er et godt utgangspunkt for å snakke om livet. […]

Les mer

Hvordan legge til rette for lesing?

Ha bøkene lett tilgjengelig. La barnebøkene oppbevares synlig og i barnets høyde. Skap en hyggelig ramme rundt lesingen, og sett av tid til å ta barnet aktivt med. La barna stille spørsmål, og la dem undre seg over nye ord. Snakk sammen om bildene i bildebøkene. Skap ro rundt lesestunden. Fjern ting som konkurrerer om […]

Les mer

Tipshefte

Opplev gode bøker sammen! Et tipshefte fra Foreningen !les.

Les mer