Ti grunner til å lese høyt for barnet

Selv når barnet kan lese selv er det viktig å bli lest høyt for. Gjennom høytlesing møter barnet mer kompleks litteratur enn det kan på egen hånd. Dette vil komme barnet til gode på mange områder. Det er fint at begge foreldre/foresatte er rollemodeller.  

Les mer

Tipshefte

Opplev gode bøker sammen! Et tipshefte fra Foreningen !les.

Les mer