Foreldre

Velkommen til Leseskogen og til foreldresiden!

Barn som blir lest høyt for har større sjanse for å bli glade i å lese og utvikle interesse for litteratur, enn barn som ikke opplever høytlesing. På denne siden vil du finne tips til hvordan du kan legge til rette for lesing sammen med barna.

Ti grunner til å lese høyt for barnet

Selv om barnet kan lese selv er det hyggelig med høytlesing. Gjennom høytlesing møter barnet mer kompleks litteratur enn det kan på egen hånd. Dette vil komme barnet til gode på mange områder. Det er fint at begge foreldre/foresatte er rollemodeller.  

Les mer

Tipshefte

Opplev gode bøker sammen! Et tipshefte fra Foreningen !les.

Les mer