Ti grunner til å lese høyt for barnet

Selv om barnet kan lese selv er det hyggelig med høytlesing. Gjennom høytlesing møter barnet mer kompleks litteratur enn det kan på egen hånd. Dette vil komme barnet til gode på mange områder. Det er fint at begge foreldre/foresatte er rollemodeller.

 

1. Høytlesing er et godt utgangspunkt for å snakke om livet. Når du leser høyt for barnet ditt åpner du for samtaler og diskusjoner. Barnet kan snakke om sine erfaringer med utgangspunkt i det som skjer i bøkene.

2. Høytlesning skaper gode relasjoner mellom foreldre og barn. Høytlesing er en hyggelig sosial aktivitet i en ellers travel hverdag. Møtene og samtalene rundt litteraturen skaper fellesskap og gjør at du blir bedre kjent med barnet ditt.

3. Høytlesing stimulerer barnas fantasi og nysgjerrighet. Når du leser for barnet er barnet selv med å dikte i fortellingen og skape sine egne bilder. Litteratur stimulerer barnas fantasi og lyst til å vite mer.

4. Høytlesing bidrar til å øke barnets sosiale ferdigheter. Gjennom litteraturen får barnet erfaringer med situasjoner som det ikke får erfaringer med i den vanlige hverdagen. Barnet øver seg også på å leve seg inn i og forstå andres situasjon og følelser.

5. Høytlesing stimulerer barnets språkutvikling. Når vi leser høyt for barnet møter barnet flere ord enn det gjør i dagligtalen og i tekstene som barnet leser selv. Derfor fører høytlesing til at barnet får et større ordforråd. Litteraturen er en effektiv vei til et rikt språk.

6. Høytlesning fører til bedre leseferdigheter. I skolen er lesing det viktigste kompetanseområdet. Barn som blir lest for blir selv bedre lesere. Leser du høyt for barnet ditt får det et godt utgangspunkt for å lykkes på skolen.

7. Høytlesing fører til bedre skriveferdigheter. Barn som får høre et stort utvalg fortellinger, blir kjent med fortellingens grunnleggende oppbygging. Dette er grunnleggende når man skal skrive en tekst. Barn som blir lest høyt for skriver bedre tekster.

8. Høytlesning trener barnets konsentrasjonsevne. Når du leser for barnet lærer barnet å lytte og konsentrere seg om noe dere sammen retter oppmerksomheten mot.

9. Barnet får positive erfaringer med lesing. God litteratur gir barn og foreldre den umiddelbare gleden ved en god historie som er fortalt på en god og spennende måte.

10. Dere deler en kunstopplevelse. Når du leser for barnet ditt, gir du deg selv og barnet en kunstopplevelse.