Liker barnet ditt lange bøker?

Også barn som er sterke lesere eller lyttere trenger støtte. De må få tekster tilpasset sitt nivå.

Å utvikle seg som leser og som lytter krever motstand. Hvis barnet ikke møter motstand risikerer det å bli hengende etter senere, i møte med mer avanserte tekster.

 

Her er noen gode tips: 

  • Les lengre og mer kompliserte fortsettelsesbøker for barnet, gjerne avansert fantasy eller klassikere. (Se tips til gode fortsettelsesbøker på leseskogen.no).

 

  • Gå på biblioteket og utforsk hyllene sammen. Avtal med barnet at dere velger annenhver bok. På den måten får barnet være med og bestemme, samtidig som du sikrer at dere får oppleve de virkelig gode bøkene.

 

  • Gi barnet tilgang på lydbøker som det kan lytte til selv. Biblioteket har et stort utvalg.