CapreolusTilbake til Capreolus bøker

Moldjord skole

morsom

Moro at han leka at han hadde spikra seg et helikopter.
Albert sier hele tiden – jeg skal bare.