CastorTilbake til Castor bøker

Tor Åge Bringsværd

ISBN 9788252583496

Bildebøker Humor

Karsten og Petra går på ski og skøyter

Lagt inn av Løren skole

den handler om at alle i førskolen barna som kune gå på sjøter

Barnehagen Skolen

Lillemoen skole

Den var morsom.Og jeg ambefaller deg og lese denne boken castor.