LepusTilbake til Lepus bøker

Tor Åge Bringsværd

ISBN 9788202346539

Bildebøker Humor

Karsten og Petra på biblioteket

Lagt inn av Løren skole

den handler om at Karsten og Petra ventet på mammaen Mens mamma var i butikken
så so de en bil som so ut som et stort bibliotek bil såm skal vere der 1 time Karsten og Petra jekk in i bibliotek og de fikk lånekort så de kune låne bøker og bruke datane på bibliotek så leste de bok

Barnehagen