LupusTilbake til Lupus bøker

Eli Cantillon og Elin Reikerås

ISBN 978-82-305-0245-7 Sandviks Illustratør: Mark Oliver

Bildebøker

3-boken min

Lagt inn av kristin

Barnet kjenner igjen tallrekken 1, 2, 3 fra hverdagsspråket, gjerne i betydningen «klar, ferdig, gå». Tallet 3 dukker også opp i mange av historiene vi leser for barn – for eksempel Per, Pål og Espen Askeladd, Kasper, Jesper og Jonatan, de tre bukkene Bruse og de tre små griser. Etter hvert vil barnet lære sammenhengen mellom tallet 3 og mengden tre.

 

 

matematikk tall