LupusTilbake til Lupus bøker

Erna Osland

ISBN 9788283151732 Omnipax Illustratør: Stina Langlo Ørdal

Bildebøker Bokmål Fakta

Mi mjuke, mjuke oldemor

Lagt inn av Sigrun Feiring

Kva skjer med hårfarge, tenner, hugsen, musklar og hud, høyrsel og syn, ledd og bein, pusten og balansen? Kva med søvn, humør og tissing?

Den vesle forteljinga om Maja og oldemor er skriven for å belyse ulike aspekt med alderdomen, og blir følgt opp med ein liten fagtekst på kvart oppslag.
Teksten er kortfatta og varm og inviterer lesaren med til samtale og ettertanke.

Om det som blir borte eller minskar. Men også om det som veks seg stort og trygt når man blir eldre.

Familie Kroppen livet Omsorg skjelett