LupusTilbake til Lupus bøker

Bjørn Arild Ersland

ISBN 9788253031323 Omnipax Illustratør: Annlaug Auestad

Fakta

Onkel Arne – moderne fiskerier

Lagt inn av Lene

Forfatteren får være med onkel Arne ut i fiskebåten MS Kvannøy, og lar oss møte skipper og mannskap ombord. De svarer tålmodig på alt det en landkrabbe kan finne på å spørre om. Hva består jobben ombord i? Hva skjer med fisken når den tas på land. Hva skjer om stormen kommer? Han får høre hva de prater om i de korte hvilepausene og den lange ventetiden før fisken plutselig er der, og alle mann må ta fatt. Ikke riktig alle – landkrabben Bjørn Arild slipper. Jobben hans er å fortelle hvordan det er å være fisker, og hvordan fisket langs norskekysten foregår.

Fisking