LepusTilbake til Lepus bøker

Benoît Delelandre

ISBN 9788252170863 Samlaget

Bildebøker

Monster og drakar

Lagt inn av kristin

I dette oppslagsverket om drakar, monster og mytiske figurar lærer ein til dømes at eit drakelik er verdifullt, fordi alle kroppsdelane har magiske eigenskapar, at Ogeren er glad i barn – han ber sine eigne barn på hendene og et andre sine, og at Mokele Mbenbe bur i urskogen i Kongo og er ein slektning av dei utdøydde dinosaurane.

Fantasi