VulpesTilbake til Vulpes bøker

Lisbeth Kaiser

ISBN 9788205510074

Rosa Parks

Lagt inn av Eidsdal

Rosa veks opp i USA og opplever at farga menneske ikkje har dei same rettane som dei kvite. Dette synest ho er veldig urettferdig. Den første gongen ho protesterer mot urettferda, er då ho nektar å gje setet sitt på bussen til ein kvit mann. Då hamnar ho i fengsel. Ho brukar livet sitt på å kjempe for rettferdigheit for farga menneske og blir etterkvart ein kjend person i USA.