Fluer, høytlesing og julequiz

Røldal skule i Odda kommune satser på lesing, og 1. og 2. klasse er med på Leseskogen.

I løpet av høsten har de gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med lesingen, og de har fortalt oss hva de har gjort og sendt oss bilder og tips til inspirasjon.

Elevene har engasjert seg i prosjektet, og Torbjørg Ekkje, som er lærer på skolen, forteller at de blant annet har likt å stemme på hvilket dyr som skulle inn i skogen og å bli lest for.  – Høgtlesing er bankers uansett bok, sier hun.

I tillegg har gruppa gjennomført en rekke andre aktiviteter i forbindelse med lesingen, og flere av dem er godt synlige i klasserommet:

– Det første me gjorde var å måla ein skog der dyra skulle flytta inn. Faktaboka om dyra måtte fram.

Me har hatt høgtlesing , samtale, oppgåver og teikning. Kvar elev har hatt lesekort og dei har lese heima også.

Etter å ha lese boka Flugepapir måtte me berre laga våre eigne fluger.

Boka Det røde eplet, ei kjekk bok;

Det røde eplet

 

Me har og vore på verdas minste Litteraturhus Kalvatræet, der me hadde høgtlesing om Martin Skomakar:

No er leseskogen vår laga om til Julequiz for 1. – 4. klasse.

Me har limt inn bilete frå ulike bøker som me har lese. Quizen har 10 spørsmål, og ein må finna rett tittel på bok.

Helsing 1. og 2.klasse ved Røldal skule.