Ferdig bok med illustrasjoner

 

Les boka «Sulten på skrekk» med illustrasjoner fra elever!

 

Bjørn Arild Ersland skrev til sammen fem kapitler i en høytlesingshistorie som ble publisert på leseskogen.no i løpet av april 2021. Rundt 6400 elever på 1.-3. trinn, fra over 200 skoler, var påmeldt tiltaket. Elevene ble invitert til å sende inn tilbakemeldinger underveis og illustrere hvert kapittel i historien.

Vi mottok til sammen 3 474 tegninger til tegnekonkurransen. Alle tegningene vises i en egen digital utstilling i Kunst i Skolens digitale kunstrom. Se utstillingen her.

Her har vi samlet tekst og tegninger fra vinnerbidragene og ønsker god lesing!

Takk til Bjørn Arild Ersland og Kunst i Skolen. Takk også til alle lærere og elever som har deltatt på tiltaket, og som har bidratt med gode tilbakemeldinger underveis og flotte tegninger!