Fagartikler

Artikler om barnelitteratur fra Norsk barnebokinstitutt (NBI)

 

NBI-logo-vektor

 

Norsk barnebokinstitutt utvikler kunnskap om ulike temaer i barnelitteraturen, gjerne i forbindelse med aktuelle problemstillinger, jubileer eller temaer de syns er viktige for barnelitteraturen.

Hvert tema resulterer i en artikkelsamling og du finner en oversikt over alle artiklene her.