Fagartikler

NBI-logo-vektor

 

Norsk barnebokinstitutt (NBI), utvikler kunnskap om ulike temaer i barnelitteraturen, gjerne i forbindelse med aktuelle problemstillinger, jubileer eller temaer de syns er viktige for barnelitteraturen. Hvert tema resulterer i en artikkelsamling og du finner en oversikt over alle artiklene her.