Hvorfor lese høyt for elevene?

Vi har listet opp seks gode grunner til å bruke god tid på høytlesing i klasserommet hver eneste dag.

 

1. Høytlesning stimulerer elevenes språkutvikling

 • Knapt noen aktivitet er mer språkutviklende enn fortelling og høytlesning.
 • Det litterære språket er mer komplekst enn det muntlige hverdagsspråket og er en modell barn kan strekke seg etter.
 • Barn utvikler et godt muntlig og skriftlig språk når de har blitt lest høyt for i barndommen.
 • Barn som blir lest høyt for får bedre ordforråd enn barn som ikke opplever høytlesing.  

 

2. Høytlesning fører til bedre lese- og skriveferdigheter

 • I skolen er lesing det viktigste kompetanseområdet. Barn som blir lest for blir selv bedre lesere. Leser du høyt for elevene dine får de et godt utgangspunkt for å lykkes på skolen.
 • Barn som får høre et stort utvalg fortellinger, blir kjent med fortellingens grunnleggende struktur. De lærer selv å konstruere fortellinger, for eksempel om hendelser i eget og andres liv.
 • Forståelse for fortellingens struktur er grunnleggende når man skal skrive en tekst. Elever som blir lest høyt for skriver bedre tekster.

 

3. Litteratur bidrar til å øve opp elevenes sosiale ferdigheter

 • Høytlesing bidrar til å øve opp elevenes evne til å leve seg inn i andres situasjon.    

 

4. Du er en viktig lesende rollemodell

 • Forskning viser at foreldre er de viktigste rollemodellene for foreldre når det gjelder lesing. På andreplass kommer læreren. Mange 1. klassinger begynner på skolen uten å ha opplevd å bli lest for. For flere av elevene dine kan du være den viktigste lesende rollemodellen.
 • Vis at lesing er en morsom og spennende aktivitet.
 • Inkluder alle elevene i høytlesingen ved å lese et variert utvalg av bøker.

 

5. Høytlesing gir positive erfaringer med lesing

 • Høytlesning, og felles samtaler om bøkene dere leser, gir økt lesemotivasjon og positiv holdning til litteratur.
 • Høytlesning bidrar til å øke barnets egen lesing på fritiden.    

 

6. Høytlesing skaper sosialt fellesskap og bedre klassemiljø

 • Høytlesning åpner for samtale og refleksjon. Lesing kan være en individuell og personlig aktivitet, men i klasserommet blir lesing også sosialt.
 • Klasser der læreren leser høyt får en felles opplevelse de kan samtale om. Dette styrker fellesskapet i klassen.
 • Kommunikasjon med andre om lesing utvikler oss som lesere. Gjennom samtaler får elevene satt ord på sin egen forståelse og de møter andre lesemåter.