Lærerveiledning til Leseskogen

Lærerveiledningen til Leseskogen finner du her i form av en PDF-fil: Bokmål  Nynorsk

Målet med Leseskogen er at barna skal ha positive og hyggelige leseopplevelser de første skoleårene. I lærerveiledningen vil du derfor finne tips til hvordan du kan jobbe med litteratur i 1. og 2. klasserommet.
Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Målet er at teksten åpnes for elevene, og at de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer.
Vi har delt opp alle oppgavene i fasene – før, under og etter lesingen – og samtalen rundt det leste er sentral i alle oppleggene.
Veiledningen inneholder både generelle undervisningsopplegg og opplegg spesielt utarbeidet for noen av enkeltbøkene som anbefales i Leseskogen.
Undervisningsopplegg til enda flere bøker vil bli lagt ut etter hvert.