Tips til foreldremøtet

Som lærer har du mulighet til å inspirere foreldrene til å lese mer for barna sine.

Her finner du en brosjyre om høytlesing med tips til foreldrene. Skriv den ut og gi den til foreldrene!