«Mysteriet i Leseskogen»

«Mysteriet i Leseskogen» er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk barnebokinstitutt og Kunst i Skolen. Fjorten studenter ved forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt skrev til sammen sju kapitler i en høytlesingshistorie som ble publisert på leseskogen.no i sju uker før vinterferien i 2016. Elever i 1.- og 2.-klasse kunne komme med tilbakemeldinger på hvordan fortellingen skulle fortsette. I tillegg hadde vi en tegnekonkurranse der elevene kunne illustrere hvert kapittel.

Nå har vi samlet tekst og illustrasjoner i denne PDF-en og ønsker god lesing.