LupusTilbake til Lupus bøker

Dan Höjer

ISBN 9788252190854

Fakta Lese selv Nynorsk

Supersmart

Lagt inn av Troels

Kva betyr det eigentleg når ein seier at nokon er smart? Og har storleiken på hjernen noko å seie?

I denne boka møter du historiske personar som er kjende for smarte oppfinningar og oppdagingar, mellom andre Albert Einstein, Marie Curie og Leonardo da Vinci. Men det finst også ulike måtar å vere smart på. Ein kan til dømes vere kjensle-smart, altså flink til å forstå korleis andre menneske tenkjer og føler.

Supersmart tek for seg ulike rekordar i det å vere smart. Boka kombinerer tankevekkjande fakta med tøffe illustrasjonar.

Supersmart er ein del av Samlagets Leseland for barn som lærer å lese. Dette er gode historier med enkel tekst og illustrasjonar, skapte for å stimulere og inspirere ferske lesarar.

Leseland. FAKTA. Nivå 3.

Fakta Læring