LupusTilbake til Lupus bøker

Erna Osland

ISBN 9788252192612 Samlaget Illustratør: Anna Fiske

Fakta Nynorsk

Vaken?

Lagt inn av Sigrun Feiring

Vaken? er ei fagbok om nattaktive dyr. I kvart kapittel er det ei lita forteljing om kvar ein kan finne dei enkelte dyra. Kvifor er desse dyra vakne når vi andre søv? Får dei ikkje sove? Eller kan dei vere vakne samtidig som dei søv?

Dyr Fakta Forteljingar Leggetid