UrsusTilbake til Ursus bøker

Anna Fiske

ISBN 9788293473244

Bildebøker Bokmål Lettlest

Oldemor

Lagt inn av Troels

Lukas besøker oldemor på sykehjemmet. Det er 90 år mellom dem, og Lukas er så nysgjerrig på livet hun har levd. Samtalene deres handler om alt oldemor har sanset, sett og lekt. Med Anna Fiskes karakteristiske illustrasjoner blir boken en morsom, burlesk og litt melankolsk reise gjennom et langt liv. Boken passer godt som utgangspunkt for samtaler med barn, men den kan også passe for mennesker med leseutfordringer og de som lærer seg norsk. Boken er tilrettelagt med enkel tekst og har mottatt støtte fra organisasjonen Leser søker bok, som jobber for at alle skal ha tilgang til god litteratur.

Familie Hverdagsliv Kommunikasjon Vennskap

Åkra skole

morsom rar

Lucas besøker oldemor. Han spør og spør og spør. Oldemor er flink til å svare – om hender, briller, hår, mat, klær og senger. Oldemor er snill!