AlcesTilbake til Alces bøker

Vegard Markhus

ISBN 9788252187236 Samlaget

Lettlest Nynorsk

Epleslang

Lagt inn av Marie | 1 i leselisten

Første bok om Rine og Ravi – og om ein lærar litt utanom det vanlege Rine og Ravi liker å lære nye ting. Men på skulen er ikkje dette lett. Lærar-Knut er nemleg veldig glad i bråk og tull, og han er ein meister i dårlege idear. Og ein må vel gjere slik læraren seier?

Lærere Tull og tøys