Om tiltaket

Nyskrevet høytlesingshistorie i Leseskogen

 

Fra og med 30. august og frem til 27. september 2019, vil vi hver fredag legge ut et nytt kapittel i en høytlesingshistorie i Leseskogen.

Høytlesingshistorien har som mål å skape engasjement for lesing ved at læreren leser kapitlene høyt i klasserommet.

Om historien

Historien skrives spesielt til Leseskogen av en erfaren forfatter. Høsten 2019 skriver forfatter Tor Arve Røssland fortellingen «Leon og oljeeventyret». Fortellingen består av fem kapitler.

Tor Arve Røssland (f. 1971) er fra Husnes i Hordaland. Han har skrevet flere bøker for barn og ungdom, blant annet ungdomsromanen Den tolvte spelaren (Samlaget, 2018) de humoristiske barnebøkene om den seks år gamle gutten Pode (Samlaget). Les mer om Tor Arve Røssland her.

Høytlesing i klasserommet

Hvert kapittel legges ut fredag morgen, senest kl. 07.30, på følgende datoer: 30. august, 6. september, 13. september, 20. desember og 27. september.

Les kapitlene her.

Klassen vil få mulighet til å sende inn tilbakemeldinger og ideer til forfatteren. Vi vil gjerne høre hvordan elevene ser for seg at fortellingen kan utvikle seg videre. På denne måten ønsker vi å legge til rette for barnas medvirkning: at barna bruker fantasien sin aktivt, skaper egne bilder og bruker det de har lest når de forestiller seg hva som kan skje videre.

Kommentarer og tilbakemeldinger til forfatteren sendes inn via leseskogen.no samme dag som kapittelet legges ut. Vi sørger for å videresende innspillene til forfatteren som vil la seg inspirere av elevenes tilbakemeldinger.

Bli med på tegnekonkurranse

Vi inviterer alle klasser og elever til å bli med på tegnekonkurranse: Dere kan være med på å illustrere de fem kapitlene i historien. Til hvert kapittel kårer vi en klasse som vinner en pakke med flotte nye bøker.

I samarbeid med Kunst i Skolen har vi laget en lærerveiledning med tips til hvordan dere kan jobbe med tegning i klasserommet. Veiledningen kan du laste ned her (PDF).

Tegningene kan skannes og sendes inn via eget skjema på nettsiden eller til sigrun@foreningenles.no.

Det er også mulig å sende tegningene med vanlig post til adressen: Foreningen !les c/o Sentralen Oslo AS, Boks 183 Sentrum, 0102 Oslo.

Husk å opplyse om lærerens navn, klasse og skole og hvilket kapittel tegningene illustrerer. Fristen for å sende inn tegningene er fredagen etter at kapitlet har blitt publisert.

Tips til gjennomføring

  • Les gjerne igjennom kapitlet før høytlesingen.
  • Forbered lesingen ved å snakke med elevene om hva de tror teksten kommer til å handle om, og hva dere husker fra siste kapittel.
  • Les teksten høyt for elevene. Se høytlesingstips her.
  • Når dere er ferdige med å lese ukens kapitel, kan dere snakke om teksten og hvordan barna opplevde den.
  • Send inn elevenes forslag og tilbakemeldinger i eget skjema som følger kapittelet. Tilbakemeldingene sendes inn samme dag som kapittelet er lagt ut på leseskogen.no.
  • Bruk gjerne erfaringene fra samtalen som utgangspunkt hvis barna skal tegne og illustrere.
  • Tegnekonkurranse: Når tegningene er ferdige, sendes de inn til konkurransen (mer informasjon over).

Hvis dere har spørsmål til prosjektet, er dere velkomne til å ta kontakt på epost sigrun@foreningenles.no.